top of page

Tur til Q Meieriene på Jæren. LieOverflate AS og KN Beholderfabrik AS

Oppdatert: 5. sep. 2022


Lie Overflate fikk i oppdrag å rehabilitere og overflatebehandle 2 stk tanker i det nybygde Q Meieriene på Klepp Stasjon på Jæren. Da tankene skal inneholde varme væsker, ble det valgt en varmebestandig spesialmaling som tåler å være konstant neddykket ved høye temperaturer.


Oppdraget var utfordrende med trang tilkomst inn i tankene. Det ble selvfølgelig gjennomført Sikker Jobb Analyse før oppstart slik at risikomomenter ble identifisert og eliminert. Bruk av ventilasjonsutstyr sørget for støvfri overflatebehandling uten at produksjonshall ble nedstøvet. Ventilering med tørr og varm luft sørget for at krav til godt klima ble ivaretatt underveis.


Vi løste oppdraget til avtalt tid og kvalitet. Vi takker KN Beholderfabrik AS for oppdraget. Vi vil også takke Q meieriene for sin gjestfrihet under oppholdet.
Comments


bottom of page