top of page
Sandblåsing og maling

SANDBLÅSING OG MALING

Påføring av malingssystemer skjer i henhold til NORSOK M501, gjeldende revisjon ISO 12944, eller andre kundespesifikke krav. Dersom krav ikke foreligger, kan vi bistå med å velge passende korrosjonsbeskyttelse for deg, systemene tilpasses til kjemiske, mekaniske og klimatiske påkjenninger som utstyret ditt blir utsatt for. Vi sørger for lang levetid og problemfritt vedlikehold.  

 

Vi har etablert en rekke prosedyrer, utarbeidet i samsvar med  forskjellige kundespesifikasjoner, blant annet fra Equinor, Exxon, ConocoPhillips, TechnipFMC, Aker Solutions, Aker MMO, Chevron, ENI, Saipem, med flere.

Vi kan velge blant en hel rekke ulike typer blåsemidler som tilpasset til metalltype og valgt malingssystem, fra stålgrit, aluminiumoksid, aluminium silikat, kalk eller glasskuler beregnet for rustfrie kvaliteter.

Lavfriksjonsbelegg

LAVFRIKSJONSBELEGG

Lavfriksjonsbelegg handler i stor grad om Xylan.

Xylan er et handelsnavn som dekker en hel rekke tynnfilmbelegg som gir lav friksjon, kjemisk resistens, korrosjonsbestandighet eller kombinasjoner av disse. Vi har et stort spekter av disse produktene og løsninger for ulike applikasjoner.

Vi overflatebehandler utstyr og komponenter spesifisert med lavfriksjonsbelegg.Vår produksjonslinje inkluderer forbehandling, kjemisk prosessering, påføring av Xylan, som leveres i ulke kvaliteter og farger. Beleggene herdes ut i varmeovn ved gitt temperatur og tidsintervall. Vår herdeovn tar objekter opp til 10 tonn, med maks ytre mål opp til ca. 2,8m. Ovnen fyres ved hjelp av varmluft og er eksplosjonssikker.

​Herdeprosessene er datastyrt og vi oppnår derfor presise herdekurver slik at overbrenning og misfarging, eller ufullstendig herding ikke forekommer. 

 

Vi utfører oppdragene i henhold til et stort spekter av spesifikasjoner og systemer. Kjente merkenavn: Xylan, Teflon, Everslik, Molykote. Lavfriksjonsbelegg har meget brede bruksområder, både til bruk for Offshore, Subsea, Infrastruktur, Energisektoren og industrielle applikasjoner. 

Mye brukt i husholdningene, spesielt innen matlagning. (stekepanner, bakeformer, etc.) Vi har en rekke prosedyrer som samsvarer med krav fra de største aktørene i markedet.

 

Lie overflate har en rekke prosedyrer som hjelper kunder som selv ikke har utarbeidet kravs spesifikasjoner. Valg av produkter bestemmes ut fra ønskede egenskaper som for eksempel reduksjon av friksjon, økt korrosjonsbestandighet eller kombinasjoner av disse. Påførte tykkelser ligger fra ca. 15-30 µm. (Tykkelse på et hårstrå er fra 40-100µm …)

Metallisering

METALLISERING

Hensikten med metallisering er å oppnå en sterk og langtids holdbar korrosjonsbeskyttelse på særlig utsatte og vanskelig tilgjengelige konstruksjoner som flammetårn, skutesider og dekk på fartøyer, dekksmaskineri, broer, ventiler, pumper, og rørlinjer-, som er utsatt for høye temperaturer og klimatiske påkjenninger. Lang holdbarhet gjør metallisering til et svært godt og vedlikeholdsfritt alternativ.

Metallisering kan påføres enten ved lysbue eller flammesprøyting, avhengig av oppdragstype og størrelse. Vi har gjennomført en rekke oppdrag for ulike applikasjoner, for eksempel: ventiler, daviter, broer, tanker, varmevekslere, rørsystemer, Subsea Risere, eksos systemer, med videre. Prosedyrer for Subsea utstyr er utarbeidet i samarbeid med flere av våre viktigste kunder. Vi har dessuten godkjente systemer kvalifisert og godkjent av Equinor og Statens Vegvesen.

Felles for metalliserte flater er at de gir lange vedlikeholds intervaller og dermed redusert levetidskostnader.

Montasje av stillaser på underside av konstruksjoner er svært kostbart og ved å doble levetiden på det korrosjonshindrende malingssystemet er gevinstene åpenbare.

Vi har for øvrig godkjente prosedyrer i henhold til NORSOK M 501, systemene 2A og 2B og Statens Vegvesen sine prosesskoder for nybygg og vedlikehold.

Kompositt

KOMPOSITT

Korrosjon, erosjon, kjemiske og termiske påkjenninger på prosessutstyr fører altfor ofte til kostbare havarier med påfølgende nedetid og stans i produksjonen.  Å bygge nytt kan ta lang tid og kan bli svært dyrt.  

Keramiske kompositter kan takket være sine svært slitesterke og bestandige egenskaper gjenoppbygge de opprinnelige flatene. Rekonstruksjon av flenser og pakningsflater med kompositt kan i mange tilfelle eliminere behovet for å skifte ut flenser. Tæringer og kavitasjonsskader repareres før flatene påføres coating som er tilpasset til de kjemiske og mekaniske arbeidsforhold systemene opererer under.

Lie Overflate har gjennomført en rekke vellykkede reparasjoner med keramiske kompositter. Resultatet har gitt drastisk forlengelse av restlevetid. Disse systemene er uten unntak svært kostbare investeringer. Reparasjon av investeringen gir store økonomiske gevinster ved gjenbruk i stedet for utskiftning. Resultat: Økt sikkerhet, Miljøgevinst og kostnadsreduksjoner. 

Vi har et bredt spekter av produkter og løsninger med ulike egenskaper, avhengig av skadeomfang og ønskede resultater. Kavitasjon, turbulens, kjemiske påkjenninger og temperaturer er alle faktorer som påvirker utstyret. Vi påfører kompositter som reduserer erosjonskorrosjon, termiske og kjemiske påkjenninger. Sluttproduktene er glatte og slitesterke. I samarbeid med vår leverandør finner vi den rette oppskriften for rehabilitering av ditt skadde utstyr, enten det er rørsystemer, pumpehus, filtre, eller andre installasjoner utsatt for uvanlig stor korrosjon og erosjon.

Keramiske kompositter påføres selvsagt også på nytt utstyr-, en god investering med tanke på lekkasjefri og vedlikeholdsfri hverdag med lange vedlikeholdsintervaller.

Vendekammer som er installert Offshore.
Sluttbruker: Equinor AS.
Utført april 2021.
Passiv brannbeskyttelse

PASSIV BRANNBESKYTTELSE

Vi utfører passiv brannbeskyttelse av konstruksjoner utsatt for cellulose brann og hydrokarbon branner. Arbeidet utføres enten i vårt anlegg før montering eller på byggested / prosessanlegg etter montasje, eller i forbindelse med vedlikehold/ rehabilitering.

Brannhemmende malingssystemer. Cellulosebranner.

​En hel rekke offentlige bygninger krever at bærende stålkonstruksjoner ikke kollapser ved påvirkning av varme i en brannsituasjon, slik at publikum får nødvendig tid for evakuering. Vi tilbyr overflatebehandling med brannhemmende malingssystemer for innendørs og utendørs bruk. Systemene er tilpasset til krav til brannklasse, kritiske temperaturer og evakueringstid. Typiske applikasjoner: publikumstrapp, tribuner stadion, fagverksdragere, søyler og bjelker for etasjeskille. Vi kan velge mellom vannbaserte systemer for innvendige applikasjoner og løsemiddelbaserte systemer for utvendige applikasjoner. I tillegg påfører vi løsemiddelfrie epoksybaserte brannhemmende systemer som også tåler korrosive miljøer. Produktene er dimensjonert for å motstå cellulosebrann.

Passiv brannbeskyttelse. Hydrokarbon brann.

​I offshore sammenheng påføres passiv brannbeskyttelse for å hindre branner i å spre seg og for å oppnå nødvendig tid for evakuering, før bærende konstruksjoner kollapser. Passiv brannbeskyttelse skal motstår nedsmelting av stålkonstruksjoner under påvirkning av brann. er Brann i hydrokarbon har meget høye temperaturer og passiv brannbeskyttelse må derfor tåle disse påkjenningene. Man har ulike scenarioer,” pool fire”, ”jet fire” og eksplosjoner. International Paints produkter Chartek 7 og Chartek 1709 er to produkter med lang fartstid og gode prestasjoner mot brann. Vi er lisensiert for påføring av Chartek og tilbyr også denne tjenesten. Typiske applikasjoner: rednings-, og evakueringsutstyr, brannskiller på skip og rigger, brannslokkingsmoduler med videre. Beleggtykkelser: fra 5m.m. Og opp til 50m.m, avhengig av bruksområde og type brann.

Polyurea

POLYUREA

– Tett, holdbar og fleksibel. Korrosjonsbeskyttelse, Membran og Slitebelegg.

Takket være høy kjemikaliebestandighet, utmerket fleksibilitet og slitestyrke er Polyurea meget godt egnet som tett membran i tanker og beholdere, bassenger, tak, broer, kulverter. Det er også utmerket som korrosjonsbeskyttende belegg på betong og stål. Produktene er godt egnet for både nybygg og eldre konstruksjoner.

Polyurea er et hurtigherdende to komponent produkt som har vært på markedet siden rundt 1990. Produktene er kjent for å herde raskt, under 20 sekunder. De ulike variantene av Polyurea inneholder ingen løsemidler eller VOC. Ved korrekt forbehandling og priming av flatene vil Polyurea kunne påføres og beskytte de aller fleste overflater.

Kunnskap og kompetanse om underlagene og valg av forbehandling og oppsett av system er derfor vesentlig for å oppnå ønskede resultater. Vår erfaring og kompetanse sørger for at alle nødvendige prosesser for å oppnå korrekt resultat, blir gjennomført.

Polyurea er en problemløser som gir reduserte årlige vedlikeholdskostnader som følge av forlenget levetid. Vi leverer drikkevannsgodkjente løsninger.

Når tradisjonelle belegg konstant trenger reparasjoner, tar for lang tid for herding, er vanskelig å påføre på grunn av vanskelige forhold, mangler slitestyrke og korrosjonsmotstand:

Polyurea er da løsningen.

  • Herder fra -10° til opptil 100°C. Tåler høy fuktighet under påføring. Er ekstremt raskt herdende, nedetiden reduseres til et minimum. Tidlig belastning. Kjemikalieresistent: Løsemidler, alkalier, syrer. Utmerket vedheft til preparert underlag. Polyurea har bro overbyggende effekt over riss og sprekker. Utmerkede fysiske egenskaper, høy korrosjon og slitasje motstand

Bruksområder:

Eksempler, applikasjoner på betong: Parkeringshus med krav til ekstrem slitestyrke, vanntett membran på takterrasse, grønne tak, vanntett membran på broer, kulverter. Vanntett membran i bassenger, tanker og oppdrettskar, drikkevannsforsyning og vann anlegg generelt. Avløp, kummer og rørsystemer.

Eksempler applikasjoner på stål: Slitedekk, kjøreramper og skipsdekk, ferger og skip. Drikkevannstanker. Tanker for frakt av laks, brønnbåter. Conveyor systemer, frakt av stein, betong sement med videre. Lastetanker, sandblåsekabinetter, rørsystemer, drikkevann avløp, med videre. Kombinasjon isolasjon, PU skum og Polyurea.

Kjekt å vite om Polyurea.

  • Bruddforlengelse – elastisitet: fra 150 til 400% avhengig av type produkt.

  • Strekkfasthet: Ca 25 Mpa.

  • Rivefasthet: 60-120N/mm.

  • Hardhet eksempel: Shore A: 93, Shore B: 45.

  • Vedheft til sandblåst stål er målt til mer enn 20 Mpa. Til sammenligning er krav i NORSOK minimum 5 Mpa.

  • Det finnes en rekke varianter av Polyurea og hybrider av Polyurea. Valg av løsninger er avhengig av hvilke forhold systemene skal jobbe under.

Industribelegg

INDUSTRIBELEGG

Vi legger industribelegg tilpasset til bruksområde, fra tynne impregneringer, løsemiddelfritt selvjevnende belegg til robuste slurry / mørtelbelegg. Underlag: Stål og betong.  

 
Vi legger de fleste typer industribelegg, fra tynne impregneringer til tykke slurry/mørtelbelegg, Vi kartlegger bruksområde og behov og tilpasser beleggene etter disse kriteriene. Resultatet blir et optimalt og slitesterkt belegg. Vi har lang erfaring innen rehabilitering av eldre gulv og kan tilby komplette løsninger som omfatter reparasjoner, sparkling/ avretting og påføring av belegg. Våre leverandør av materialer for industribelegg er: Mapei AS og Master Builders Solutions.

Betong, bygg og anlegg

BETONG, BYGG OG ANLEGG

Betongrehabilitering, tetting av lekkasjer og legging av fugefrie belegg.

LieOverflate utfører rehabilitering av betong

Som leverandør av en rekke beskyttende systemer beregnet for betong, er det naturlig for oss å tilby betongrehabilitering, slik at våre kunder får levert hele pakken fra samme løverandør.

HVA KAN VI TILBY?

Tilstandsvurdering, vannmeisling eller annen bearbeiding, avhengig av skadeomfang. Tetting av lekkasjer med sementbaserte eller injeksjon av Polyuretan / Epoksy baserte produkter. Korrosjonsbeskyttelse av armeringsjern og rehabilitering av tilliggende skadd betong og opppbygging av ulike systemer.

PRODUKTER OG LØSNINGER

Vanntettende membraner basert på Polyurea / Polyuretan. Industribelegg for verksteder, parkeringsdekker, kjemisk industri, næringsmiddelindustri, balkonger.

ANVENDELSESOMRÅDER

Drikkevannsreservoarer, bassenger, vannbehandling, avløp, kummer og rørsystemer, betongdekker, kjøreramper, fasader med videre.

Vår brede erfaring og kunnskap sørger for at systemene blir bygd opp på en slik måte at resultatet blir varigt og holdbart.

Lekkasjetetting

LEKKASJETETTING

Godt drenerte bygg gir stort sett trygghet, mens aldrende systemer er gjerne ikke dimensjonert for disse vannmengdene og lekkasjene er et faktum, med skader på inventar og påfølgende sopp og råteskader.

Det vil alltid være fordelaktig å forebygge og holde vannet ute fra utsiden, men i mange tilfeller er det umulig å få til i praksis, slik at lekkasjene må tettes fra innsiden.

Vi har gjennomprøvde metoder for tetting av lekkasjer i kummer, kjellere og reservoarer. Lekkasjene kan stanses fra innsiden og våre metoder stanser lekkasjene permanent.

Vi velger metoder for å stanse lekkasjene ut fra størrelse, type og utbredelse. Injisering med epoksy, polyurethane er gode alternativer. Videre har vi sementbaserte fukthindrende membraner som er diffusjonsåpne.

Stillaser og tildekking

STILLASER OG TILDEKKING

Vi leverer stillaser og tildekking i tillegg til oveflatebehandling. En leverandør, ett produkt og en faktura.

Vi tilbyr komplette løsninger som omfatter stillaser, tildekking, inspeksjon, mekanisk arbeid og overflatebehandling. Våre samarbeidspartnere innen stillas og tildekking, har lang erfaring med stillaser, tilkomst og værbeskyttelse. Våre løsninger gir bedre utnyttelse av ressurser og høyere ytelser. Intern koordinering av aktivitetene gir et problemfritt prosjekt for kunden. Flerfaglig samarbeid gir bedre felles forståelse for behov, muligheter og optimale løsninger.

 

Fordeler: Flerfaglig kunnskap og spisskompetanse, Kunde får færre disipliner å forholde seg til. Pakkeløsninger, en leverandør, en faktura. 

Inspeksjon og rådgivning

INSPEKSJON OG RÅDGIVNING

LieOverflate har sertifiserte FROSIO Inspektører, Nivå III. Vi har lang erfaring med inspeksjon, tilstandsvurdering og materialvalg for ulike bruksområder.

Vi bistår med tilstandsvurdering og råd for valg av systemer for korrosjonsbeskyttelse. Rapporter etableres i henhold til anerkjente standarder. (ISO 4628, 12944, etc.) Teknologivalg og valg av korrosjonshindrende malingssystemer bidrar til å bestemme levetiden på behandlet objekt.

Vår omfattende erfaring i faget gjør oss i stand til å gi de beste rådene for valg av systemer og metoder.

Vi tilbyr kurspakker innen korrosjonsbeskyttelse og overflatebehandling. 

Teoridel Maskin & Industrimaler. 

Fasilitator for praktisk gjennomføring av fagprøven.

Teoretiske og praktiske tester i samsvar med NORSOK M 501, «Site Test»

Logistikkløsninger

LOGISTIKKLØSNINGER

For å gjøre hverdagen enklere for våre kunder kan vi tilby transport og logistikk som en del av pakkeløsningene våre.

Vi leverer komplette logistikkløsninger hvor spedisjon og frakt enkelt inkluderes i våre pakkeløsninger. Vi har gode avtaler med flere transportselskaper som gir konkurransedyktige priser og sikre løsninger.

Fordeler: En leverandør – en faktura. Vi koordinerer transporten til – fra. Spedisjon og frakt kan inkluderes i oppdraget.

Vi har samarbeidsavtaler med leverandører som omfatter alt fra budbiler til store aktører innen transportsektoren.

TEKNISK DATA FOR "NERDS"

Teknisk data

MALINGSYSTEMER I HHT ISO 12944

Spør oss om de rette malingssystemene som dine konstruksjoner utsettes for-, enten det gjelder nybygg eller rehabilitering.

 

Vi har beskrivelser og systemer som omfavner alle klimatiske tilstander, fra tørre innvendige rom, til industriell atmosfære, til sjøs, både over og under
vann. Ved utførelse av overflatebehandling, vil kvaliteten ivaretas i hvert ledd under produksjonen, slik at du kan være trygg på problemfritt vedlikehold.

 

Lie overflate har bred og omfattende erfaring med malingssystemer for Offshore, Subsea og industrielle bruksområder.

 

ISO 12944 er en omfattende standard som beskriver alle faser: Fra klassifisering av ulike miljøer, design, forbehandling, beskyttende malingssystemer, testing og utprøving av holdbarhet, utførelse og kontroll, utarbeidelse av spesifikasjoner og til slutt utprøving og testing av holdbarhet på offshore konstruksjoner.

ISO 12944: 2019. Innhold standard

Del 1. Generell introduksjon
Del 2. Klassifisering av miljøet
Del 3. Vurdering av utforming
Del 4. Overflatetyper og forbehandling
Del 5. beskyttende malingssystemer

Del 6. Metoder for laboratorie utprøving av holdbarhet
Del 7. Utførelse og kontroll av malerarbeid
Del 8. Utarbeidelse av spesifikasjoner for nye

konstruksjoner og vedlikehold

Del 9. Beskyttende malingssystemer-, laboratorie

utprøving av holdbarhet på offshore konstruksjoner.

MALINGSYSTEMER I HHT ISO 12944

Vi utfører overflatebehandling av malingssystemer som beskrevet i standard ISO 12944, fra enkle og rimelige malingssystemer beregnet for innvendige tørre rom, til systemer for bruk under ekstreme klimatiske og
kjemiske forhold, på dekk og neddykket eller nedgravde installasjoner.

 

Systemene er testet og utprøvd som beskrevet i ISO 12944. Våre malingssystemer er i tillegg MRPI®-EPD sertifisert.

 

Men som kjent er maling kun halvfabrikata og for å sikre lang levetid og minimalt vedlikehold, er kvalitet på utførelsen nøkkelen til suksess. Gjennom mer enn 35 års erfaring har vi oppskriften på hvordan malingssystemene skal påføres, med optimal kvalitet.

 

Ta kontakt dersom du trenger mer detaljert informasjon om løsninger!

bottom of page