top of page

LEDELSE & ADMINISTRASJON

Lie Overflate Headshots Fase 1 B&W-2.png

Torbjørn Lie

Marked / RD

930 09 614

Lie Overflate Headshots 2.png

Tom G. Skaland

Tilbud og salg

920 32 740

Lie Overflate Headshots Mars 2023-2_edited_edited.png

Sigrun Søyland

Kalkulatør

971 00 691

Lie Overflate Headshots Mars 2023-3_edited_edited.png

Benedicte Bjelland

Daglig leder

913 02 093

Lie Overflate Headshots Fase 1 B&W.png

Marlén E. Østevold

Prosjekt -og arbeidsleder

992 25 168

Marit.png

Marit Luise Espnes

Administrasjonskoordinator

988 09 847

Lie Overflate Headshots Fase 1 B&W-3.png

Elisabeth Winther

KS/HMS

916 33 238

KONTAKTINFORMASJON

Adresse: Bleivassvegen 32, 5347, Ågotnes

Telefonnummer: +47 56 33 29 90

Adresse for mottak av faktura PDF/EHF: lie.overflate@faktura.poweroffice.net

Org.nr: 918 178 147

VÅR HISTORIE

TORBJØRN LIE

I 2003 besluttet Torbjørn Lie å etablere seg som selvstendig næringsdrivende innen overflatebehandling og korrosjonsbeskyttelse. Respons var god, det gikk så bra at det raskt meldte seg behov for å finne egnet sted for å etablere seg med verkstedsfasiliteter, lager og kontor.

I DRIFT

Lie Overflate Teknikk AS var i drift 1. januar 2005.

15 januar kom stormen Inga og rev deler av vår ene Rubbhall. Dette førte til at vi så at det måtte på plass en hall til. En pent brukt hall på 10 x 12 meter ble satt opp og kapasiteten var doblet, plutselig.

Det første driftsåret gikk med underskudd og det var svært vanskelig å få hjulene til å gå rundt.

Men likevel var 2005 et viktig år for Lie Overflate, da selskapet ble sertifisert i henhold til ISO 9001, en svært viktig forutsetning for å levere produkter og tjenester til våre kvalitetsbevisste kunder.  

MALERHALL

I 2007 setter vi opp en ny Malerhall på 200 kvm. Dette økte vår kapasitet dramatisk og vi kunne påta oss flere og større oppdrag.

Samtidig var det altfor lite plass til alle ansatte og vi satte opp nytt kontor.  

Bedriften leverte positive resultater og vi opplevde omsetningsøkning.

Vi lanserte et nytt tilbud til våre kunder: Xylanbelegg eller lavfriksjonsbelegg, på bakgrunn av etterspørsel etter denne type produkter. Dette produktet ble godt mottatt i markedet.

Vi var hos Kongshavn Industri og overflatebehandlet intervensjonstårn for Snorre.

PATENT

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

ÅGOTNES

I 2004 ble eiendommen på Ågotnes kjøpt.

Hele anlegget besto da av 1 Rubbhall, et par lagercontainere og 3 brakkemoduler som tjente som kontor, garderobe og spiserom.

ACHILLES JQS

I 2006 ble Lie Overflate kvalifisert som leverandør i Achilles JQS, en kvalifikasjons ordning for offshoreindustrien. (Norsk Olje & Gass) Vi klarte å drive med overskudd det året. Økonomien var såpass god at vi hadde penger til å asfaltere hele tomten.

Vi var på Brann Stadion og utførte brannhemmende maling.

GASELLEBEDRIFT

I 2008 skjedde en viktig og positiv forandring i Lie Overflate. En ny sandblåsehall ble bygd. Med bruk av stålsand som blåsemiddel og gjenvinningsanlegg for resirkulering av sanden, kunne vi redusere CO2 utslippene drastisk. Anlegget kan gjenvinne blåsemiddelet opptil 100-250 ganger. Mengde tonnasje av brukt engangs blåsemiddel ble redusert med over 70%, når vi tok i bruk det nye anlegget.

Første gangs Gasellebedrift.   

Vi var på Boliden i Odda og overflatebehandlet rørrack og rørlinjer. Vi var også på Hilleren og overflatebehandlet dekksutstyr på Geco Scorpio, et seismikkfartøy.

2007.png
2008.png
Lie Overflate Headshots Fase 1 B&W-2.png

I 2009 tok vi patent på innvendig korrosjonsbeskyttelse, hvor katodisk beskyttelse kombineres med en svært spesiell type voks. Dette patentet er vi veldig stolt over.

Vi var om bord på Bideford Dolphin og overflatebehandlet drikkevannstanker og rørlinjer. Vi var på Skaganeset og rehabiliterte tank for Gasnor, Stillas, tildekking og overflatebehandling.

REHABILITERING

Bygarasjen, Grunnplan sør ble rehabilitert fra mai til november.

Vi var også og utførte innvendig sandblåsing og maling i brennstofftank på Tankanlegg Esso Skålevik.

UTMERKELSE

Dette året ble vi «Whitford Recommended Coater» en utmerkelse gitt av produsent av Xylan lavfriksjonsbelegg. Vi ble Gaselle bedrift for andre gang.

Vi var på Nutec Laksevåg og overflatebehandlet ny rampe for fritt fall livbåt.

KVALIFISERING

Oljeprisfall og redusert aktivitet ga redusert aktivitet og vi måtte redusere bemanningen.

Vi kvalifiserte oss til Sellihca, kvalifiseringsordning i Energimarkedet.

Lie Overflate introduserte Polyurea, en herdeplast med svært gode egenskaper og vi investerte i pumpeutstyr for påføring av systemet.

Vi var på Kollsnes for Siemens, Landstrømterminal til Martin Linge prosjektet. Korrosjonsbeskyttelse, maling og stillas / telt-, pakkeløsning.

NY START

Så startet vi på nytt. Det var tyngre enn vi trodde, da mange avtaler måtte på plass på nytt.

Vi fikk svært god respons fra både kunder og leverandører da vi besluttet tå gjøre et nytt forsøk.

UTVIKLING

Ytterligere utvikling og flere nye ansettelser.

Organisasjonsutvikling er høyt prioritert.

Vi var i Grieghallen og gjennomførte en test på isolasjon av kuldebro.

Vi var i Fabrikkgaten og demonterte sjalusier.

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

GOD OMSETNING

God omsetningsøkning sammenlignet med fjoråret.

Vi var og utførte oppdrag på Deepsea Atlantic, Hanøytangen og Stril Herkules, Sotra Contracting Vindenes.

Radøygruppen, tankcoating av mudtanker og generell rehab av Supply-skip, Northern Genesis. Dekk, tanker skuteside m.m

Vi var også på tur til HMR Husnes og leverte komplette løsninger-, stillaser, telt og overflatebehandling av 2 stk test tanker

GAME CHANGER

Mars 2012 var en game changer for Lie Overflate, da kunne vi flytte inn og ta i bruk nybygg på rundt 1000 kvadratmeter. Bygget inneholder moderne fasiliteter spesialdesignet for overflatebehandling. Med de nye fasilitetene kunne vi levere enda høyere kvalitet på våre produkter og tjenester. Konferanse og undervisningslokale gjorde oss i stand til å gjennomføre fagdager, kurs og konferanser. Lie Overflate utgir sitt lille «ABC Overflatebehandling» Godt mottatt i markedet.

Vi utførte oppdrag på Hardangerbroen. Vi utførte oppdrag på nye Høyskolen i Bergen.

Hele nordre del av grunnplan, Bygarasjen ble sandblåst og malt av oss, fra mai til november.

NYE VERKTØY

Lie Overflate intensiverte arbeidet med digitalisering og tok i bruk et nytt verktøy for ordrebehandling og produksjonsstyring.

Vi ble Gasellebedrift for andre gang dette året.

Vi monterte nytt Conveyor System i den ene malerhallen, noe som muliggjorde påføring av flere ulike malingstyper og farger på samme skift. Miljøgevinstene er åpenbare, både med tanke på fyringskostnader og mindre bruk av løsemidler.

Dette året ble vi Miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. Vi ble også kåret til «Årets Grunder». Vi ble svært glade for denne utmerkelsen.

Vi utførte også den første kjente Site reparasjon av Xylan belegg, for CCB og Statoil. Besparelsene for kunde var enorme, da delene vi rehabiliterte har 2 års leveringstid.

Vi var om bord på Bideford Dolphin og overflatebehandlet boligmodulen. Vi utførte også passiv brannbeskyttelse på intervensjonstårn for Kongshavn Industri AS.

STATOIL

Større oppdrag for Statoil: Komposittbelegging av lastesystem: Gullfaks feltet.

Fagdag ble gjennomført med hovedtema: Brannbeskyttelse, systemer, lover og retningslinjer. Foredrag Overflatedagene Tema: Fagkompetanse.

Vi var ute og utførte overflatebehandling for Alsaker Stål AS, Bergen Museum, trikkestallen.

Aktivitetsreduksjonen vedvarte og høsten 2016 var egenkapital oppbrukt og vi måtte melde oppbud i desember.

ØKT OMSETNING

Omsetningsøkning og positivt resultat.

På tampen av året ble administrasjonen styrket.

Vi var i Hardanger på Fjellstrand Verft og overflatebehandlet Kranpidestall for Johan Sverdrup, boligmodul. Vi var hos Technip FMC og utførte overflatebehandling på modul. Stillaser og overflatebehandling.

CORONA

Året sterkt preget av Corona situasjonen. Utfordringer med bemanning og inn / utreise for flere av våre ansatte.

På tross av situasjonen hele samfunnet befant seg i, har Lie Overflate klart godt og jobbet med omstilling og forbedring. Organisasjonen er meget godt rustet for nye utfordringer.

En tur til Mongstad for Entreprenør Magne Hope, Polyurea behandling i sump, Raffineriet.

Utført omfattende kompositt behandling i sjøvannsystemer, Deepsea Stavanger. Hanøytangen og i anlegg, Ågotnes.

Vi utførte også Polyurea behandling i garasjeanlegg, på Hop Terrasse for Stoltz Entreprenør.

2009.png
2010.png
2012.jpg
20170908_130808.png
bottom of page