top of page

Lie Overflate

Miljø & Bærekraft

LieOverflate er opptatt av bærekraft og jobber for å avsette minst mulig klimaavtrykk. Bedriften har vært sertifisert i henhold til ISO 14001: 2015 siden 2014 -, noe som dokumenterer vår innsatts for å drive mest mulig miljøvennlig, til minimal skade for klima og miljø. Som ISO sertifisert bedrift, er vi bevisst vårt ansvar for å ta vare på miljøet. Verktøy som måling, kontinuerlig forbedring og kompetanseheving hjelper oss i arbeidet med å redusere avfallsmengder og utslipp.

pexels-alena-koval-886521.jpg

Bærekraft

Våre Bærekraftsmål er mange og vi er står bak alle målene. Samtidig er Lie Overflate opptatt av hvordan vi i praksis kan påvirke for å oppnå bærekraftig utvikling.

Bærekraftsmål Nr 8.

Vi vil være med å bidra lokalt ved å tilby anstendig Arbeid og trygg Økonomisk vekst gjennom å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Vi ønsker å øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk framgang og innovasjon.

 

Vi skal til by en trygg og bærekraftig arbeidsplass og tilby utviklende arbeid for kvinner og menn, inkludert ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne.

Metallisering-3.png
lekasjetetting-2.png

Bærekraftsmål Nr 12.

Som produksjonsbedrift skal vi gjennomføre Ansvarlig forbruk og produksjon. Det gjør vi med å sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre gjennom å minske ressursbruken, miljøødeleggelsen og klimautslippene, både som en del av et samfunn og som enkeltpersoner.


Det er viktig for Lie Overflate å ha en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele livssyklusen. Vi arbeider for en Betydelig reduksjon av utslipp av kjemikalier og avfall til luft, vann og jord for å begrense skadevirkningene for folkehelsen og for miljøet.


Vi arbeider systematisk for å kontinuerlig å redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk

bottom of page