top of page

Strategisamling hos Lie Overflate

Lie Overflate har samlet hele ledelsen i bedriften for å stake opp kursen og legge strategien for fremtiden.


Driftsåret 2022 har vært utfordrende og samtidig veldig lærerikt, mye usikkerhet rundt energisituasjonen og konflikter som påvirker oss alle. Det er derfor viktig at vi setter stø kurs inn i fremtiden og være forberedt på ulike scenarioer som måtte komme.


Samlingen ga oss god innsikt i våre sterke og svake sider-, hvilke muligheter og trusler vi står overfor. Vi har jobbet oss gjennom våre viktigste verdier og har satt Lie Overflates visjon.


Vår visjon

Kvalitet i vårt hjerte, sammen løser vi alt!


Våre verdier

Kvalitet - Samarbeid - Kompetanse - NyskapendeLederne samlet til strategisamling. Fra venstre: Odd Werner, Endre, Marlén, Elisabeth, Marit, Tom Gian og Tommy. Foto: Torbjørn LieOdd Werner fra Altero Utvikling AS forklarer, mens lederne deltar i diskusjonen. Foto: Torbjørn Lie

Comments


bottom of page