top of page

Rehabilitering av betongsump på Mongstad Raffineriet

Tetting av lekkasjer i samarbeid med Magne Hope Entreprenørforretning AS og LieOverflate AS


Oppdrag: Lie Overflate har utført forebyggende lekkasjetetting i overvanns systemet på Mongstad raffineriet, samlesump.


Valgte metoder: Lokalisering av sprekker og riss i betongveggen, injisere ekspanderende polyuretan for lekkasjetetting.

Sandvasking med 500 bars trykk for rengjøring av flatene. Sparkel ut ujevnheter og tæringer og påføring av fleksibel polyuretan membran.


Resultat: Vi har oppnådd kontroll på mulige lekkasjer. Belegget er svært kjemikaliebestandig og fleksibelt.


Innvendig i sumpen. Etter sandvasking og bygging av hulkile. Injeksjonsnipler kan skimtes

nede til høyreDetalj injeksjonsnipler. Injeksjonsvæsken kommer ut gjennom sprekkene.Nok en detalj av injeksjonsnipler.Vegger er helsparklet med epoksy sparkel.Første strøk med polyuretan membran er påført.Ferdig. Sumpen er klar for 30 nye år med drift.Comments


bottom of page