top of page

Nytt oppdrag: Injeksjon av undervannsbetong

I samarbeid med Magne Hope Entreprenørforretning AS og Lie Overflate AS


Oppdrag: Lie Overflate har injisert undervannsbetong i sjøkanten ved Skipavika Næringspark.


Bakgrunn: Armering skal festes ved hjelp av borehull som går 4 meter ned under havnivå. For å sikre at armeringen blir festet, pumpes / injiseres undervannsbetong ned i hullet, sjøvann flyter ut av hullet etter hvert som borehullet fylles med Undervanns betong. Armeringen blir en del av kai fundament som er under oppføring.


Utstyr: Vår Wiwa# mørtelpumpe gjorde jobben raskt og enkelt. Produkt: Mapei 50 UV-T


Resultat: Armerings stengene er godt festet i borehullene og videre bygging av kaien kan fortsette. Kunde er godt fornøyd med resultatet og god service.Amund blander injiseringsmassen, mens kunden setter inn kamstålet:


Pumpeslangen er nede i hullet og Undervanns betongen fortrenger sjøvannet. To av hullene har fått armeringen på plass.


Ulendt terreng hindrer oss ikke!


Comments


bottom of page