top of page

Nytt oppdrag i kunstens tjeneste, i samarbeid med L Plus S AS og LieOverflate AS

Oppdatert: 5. sep. 2022

L Plus S AS har fått i oppdrag å installere kunst i forbindelse med oppgraderingen av Bergen rådhus. Lysmaster fra alle bydelene er demontert og modifisert før de er montert på plassen utenfor rådhuset.


Hver mast representerer hver bydel. Installasjonene skal stå der permanent. Lie Overflate har derfor valgt å overflatebehandle stålmastene med et svært korrosjonsbestandig malingssystem, som også brukes Offshore og på broer, hvor krav til bestandighet er nødvendig. Vi er meget godt fornøyde med resultatet og er stolt over å få lov til å bidra i dette prosjektet. Arbeidet ble gjennomført uten uhell og avvik. Leveransen skjer til avtalt tidspunkt og kvalitet.


Vi takker L Plus S AS for oppdraget og godt samarbeid underveis.
Комментарии


bottom of page