top of page

Minimere klimaavtrykk

Vi i Lie Overflate er opptatt av å være en bærekraftig bedrift og jobber kontinuerlig for å minimere klimaavtrykk. Som en ISO-sertifisert bedrift, har vi et ansvar for å ta vare på miljøet og implementere bærekraftige praksiser i våre operasjoner.
Bærekraftsmål Nr 8.

Vi vil være med å bidra lokalt ved å tilby anstendig Arbeid og trygg økonomisk vekst gjennom å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Vi ønsker å øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk framgang og innovasjon. Vi skal til by en trygg og bærekraftig arbeidsplass og tilby utviklende arbeid for kvinner og menn, inkludert ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne.Bærekraftsmål Nr 12.

Som produksjonsbedrift skal vi gjennomføre Ansvarlig forbruk og produksjon. Det gjør vi med å sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre gjennom å minske ressursbruken, miljøødeleggelsen og klimautslippene, både som en del av et samfunn og som enkeltpersoner. Det er viktig for Lie Overflate å ha en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele livssyklusen. Vi arbeider for en Betydelig reduksjon av utslipp av kjemikalier og avfall til luft, vann og jord for å begrense skadevirkningene for folkehelsen og for miljøet. Vi arbeider systematisk for å kontinuerlig å redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk.


Vårt arbeid

Lie Overflate bruker verktøy som måling, kontinuerlig forbedring og kompetanseheving for å bidra til å redusere vår avfallsmengde og vårt utslipp. Vi gjennomfører jevnlig evalueringer av vår miljøpåvirkning og identifiserer områder der vi kan gjøre endringer for å redusere vårt fotavtrykk.Våre Bærekraftsmål er mange og vi står bak alle målene!

Comments


bottom of page