top of page

Først ute med FROSIO OP kurs!

Lie Kompetanse er i gang med gjennomføring av teoretisk / praktisk kurs innen

overflatebehandling. Det er stor mangel på utdanningstilbud i faget og dette tiltaket vil bidra med å øke kompetanse og kunnskapen i bransjen.


Lie Kompetanse har utviklet et kursopplegg i samarbeid med FROSIO (Faglig Råd For Opplæring og Sertifisering av Inspektører). Kurset er et svar på nye krav som stilles til overflatebransjen og vil bli obligatorisk, dersom man ikke har fagbrev.


Kurset er basert på retningslinjer lagt i «FROSIO Scheme for approval and Certification of surface treatment operators» Kurset er todelt-, med teoriundervisning over tre dager og påfølgende eksamen. Videre skal kandidatene gjennomføre en tre dagers praktisk eksamen som ved bestått karakter, vil bli sertifisert FROSIO Operatør. Du er da godkjent overflatebehandler, i tråd med krav gitt i standarder.De 6 første deltakerne på kurs nummer 1;

Alexander Golten, Chris Rene Aase, Jonas Orrestad, Sondre Vigeland, Marlén Eidfjell Østevold og Krzysztof Miotke. Kursholdere: Torbjørn Lie og Lars Laugen, FROSIOLie Kompetanse tilbyr følgende kurs:


  1. Grunnkurs sandblåsing og maling Et tre dagers grunnkurs som gir basale ferdigheter i faget. Teoretisk og praktisk innføring med øvingsoppgaver innen sandblåsing og sprøytemaling

  2. Grunnkurs sprøytemaling For deg som allerede behersker ulike forbehandlingsmetoder, men som ønsker å komme videre med sprøytemaling. Gir et godt grunnlag

  3. FROSIO OP Scheme For deg som ønsker å bli sertifisert overflatebehandler, men som ikke har anledning til å gjennomføre fagbrevet som industrimaler. Kurset er et teoretisk og praktisk og FROSIO utsteder sertifikat til kandidater som har bestått eksamen.Ønsker du å delta eller har andre spørsmål?

Ta kontakt med Torbjørn Lie på torbjorn.lie@lieoverflate.no

Comments


bottom of page