top of page

Treningskurs for sprøytemalere

Nytt praktisk kurs fra Lie Overflate ASTreningskurs sprøytemaling


Lie Overflate AS har kjørt sitt første treningskurs for kandidater til fagbrevet i Industrimalerfaget. Kurset er beregnet for operatører som ikke har fått nok praktisk utførelse med høytrykks sprøytemaling, som er en viktig del av fagkunnskapen.


Cato Soltveit ansatt i Kaefer Energy AS er førstemann ut. Cato har bestått teoretisk eksamen og skal avlegge den praktiske delen, som går over 5 arbeidsdager. Praksiseksamen tar han hos Lie Overflate som er Fasilitator.
«Jeg fikk det jeg trengte-, alt fra utstyr og lokaler, kurset er veldig godt tilrettelagt og jeg er meget godt fornøyd, slik det er blitt på dette kurset».

- Cato Soltveit
Kurset gir kombinert teoretisk og praktisk trening:

- Bruk av høytrykk malerpumper og sprøytepistol

- Verdien av HMS og Tekniske datablader og hvilken nytte man kan få ut av disse

- Valg av dyser, trykk og praktiske forhold med ulike malingstyper som brukes

- Planlegging av arbeidet, påføringsteknikk

- Kontroll av eget arbeid og dokumentasjon


Cato var svært motivert og tok instruksjonene på strak arm. Vi takker for positive tilbakemeldinger og ønsker Cato lykke til når han tar fatt på praksis eksamen!
«Kurset oppleves som veldig positivt og den ekspertisen og kunnskapen jeg fikk, kommer jeg langt med og det hjelper meg på veien til min fagprøve. Treningskurset er å anbefale». - Cato Soltveit
Cato i full konsentrasjon:


Ferdig resultat -godt utført, Cato!
Er du interessert i å ta kurset?


For å bestå praktisk eksamen er høytrykks sprøytemaling en del av den obligatoriske kunnskapen. Det kan være vanskelig å få nok praktisk trening i det daglige arbeidet. Det er derfor fint at vi kan bidra til at flere får nok praktisk trening med våre treningskursene.


Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon om varighet, innhold og priser.

ordre@lieoverflate.no | +47 56 33 29 90
Comments


bottom of page