top of page

Stø kurs eller nye veivalg?På Overflatekonferansen, 13. - 15. Nov, tar vi pulsen på bransjene våre i en utfordrende tid. Konferansen har som mål å være ledende møteplass innen drift, vedlikehold, korrosjonsvern, industriell overflatebehandling, isolering og inspeksjon. Det arrangeres utstilling og workshop med fokus på utdanning, marked, forskning, teknologi, driftserfaring og læring. Her skal jeg selv snakke om viktige temaer som standarisering, oppdatering og stadig strengere krav.


OVERFLATE 23 skal også være bransjenes møteplass for kollegial nettverksbygging og hyggelig sosialt samvær -håper jeg ser deg der!


Les mer om konferansen på overflate.no

Comments


bottom of page