top of page

Vi søker Daglig Leder


Daglig Leder i Lie Overflate AS - er det deg vi leter etter?

 • Motiveres du av å kunne bli daglig leder av et selskap med ambisjoner om vekst?

 • Motiveres du av å kunne lede et høyteknologisk selskap med motiverte og kompetente medarbeidere?

 • Motiveres du av å planlegge og gjennomføre aktiviteter for å kunne vokse innen nye forretnings- og markedsområder?

 • Motiveres du av å jobbe i team for å skape resultater?

 • Motiveres du av muligheten til å tre inn på eiersiden?


Arbeidsoppgavene i stillingen

 • Bidra til en sunn vekst og utvikling av Lie Overflate.

 • Videreutvikle og forsterke strategiarbeidet i bedriften

 • Videreutvikle og forsterke salgs,- og markedsarbeidet i bedriften. Det er ønskelig at du har erfaring med å delta i viktige møter med nøkkelkunder

 • For at Lie Overflate skal oppnå sine mål må vi hele tiden utvikle oss. Det er derfor ønskelig at den som skal tiltre i stillingen også ønsker å jobbe med organisasjonsutvikling for styrke våre muligheter i markedet.

 • Lie overflate har jobbet med en profesjonalisering av bedriften i alle ledd. Vi ønsker at dette arbeidet skal videreføres.

 • Profileringen av selskapet må styrkes

 • Som Daglig Leder er det du som vil ha det overordnede personal- og resultatansvar.


Se hele annonsen på Finn.no!bottom of page