top of page

Nytt vellykket oppdrag gjennomført i samarbeid med Fasader og Glass AS, BergenSveis og Mekaniske AS


Lie Overflate As har i samarbeid med Fasader og Glass As og Bergen Sveis og Mekaniske As utført nødvendig rehabilitering av glasstak på eiendom som tilhører Bergen Bydrift As på Apeltun. Lie Overflate har valgt et svært holdbart malingssystem, som i tillegg til lang holdbarhet også er «EPD» sertifisert (Environmental Product Declaration, ISO 15804)


Oppdraget bestod i Glasstaket ble løftet opp slik at det ble tilkomst til alle flater under sandblåsing og maling av stålsøylene og bjelkene. En bjelke sterkt deformert av frost og måtte byttes ut. Bergen Sveis og Mekaniske lagde ny bjelke for oss, mens Fasader og Glass tok seg av glasstaket og Lie Overflate utførte all korrosjonsbeskyttelse av stålkonstruksjonene.


Hvilket resultat fikk vi? Godt Samarbeid mellom leverandører viser at vi finner gode og bærekraftige løsninger. I stedet for å skifte ut, men heller rehabilitere, reduserer vi klimaavtrykk og CO 2 utslipp. Kunde får en faktura for hele leveransen.


Dette bygget er relativt nytt, og erfaringene viser at dårlig forarbeide, valg av feil system og dårlig utførelse fører til store kostnader for byggherre som ville vært unødvendig, dersom dette arbeidet hadde vært utført korrekt ved bygging.

Vårt tips til byggherrer er å stille krav til utførelse av all korrosjonsbeskyttelse av stål. Lokale selskap har kunnskap om lokale korrosjonsforhold.


Vi takker Bergen Sveis og Mekaniske og Fasader og Glass for samarbeidet.

Vi takker også Bergen Bydrift for oppdrag.












Comments


bottom of page