top of page

Det nye Protonsenteret på Haukeland

Lie Overflate har fått i oppdrag å brannsikre bærende stålkonstruksjoner i det nye Protonsenteret.


Det er inngått kontrakt mellom Strand Entreprenør AS og Lie Overflate AS. Kontrakten gjelder brannmaling av alle bærende konstruksjoner av stål i det nye Protonsenteret på Haukelandsbakken.


Modell av bygget etter ferdigstillelse

Kort om Protonsenteret: Protonsenteret ligger i Haukelandsbakken rett over nedre stasjonen av Ulriksbanen.

Bygget skal tas i bruk i 2024.

Total areal er på 10.700 m2, fordelt over 5 etasjer. Kostnader er beregnet til 1,278 milliarder kroner. Hovedentreprenør er Strand Entreprenør AS.


Prosjektledelse er Helse Bergen ved prosjektkontoret. Arkitekter: Arkitema Architects AS og Niras AS Rådgivere: Rambøll AS, Multiconsult AS og Asplan-Viak AS.

Lie Overflate er allerede på plass og er ferdig med brannmalingen av de første konsollene. Oppdraget gir en styrket ordrereserve for bedriften vår og vil gi økt sysselsetting fremover våren og på ettersommeren. Vår del av jobben blir ferdigstilt i andre halvår.
コメント


bottom of page